CONSULTORIA > Què cal tenir en compte abans d'externalitzar els nostres serveis de Contact Center?

En el sector de Contact Center la subcontractació de serveis és una pràctica molt habitual. Representa una alternativa a la gestió interna ja que aporta flexibilitat, estalvi d’ inversions i reducció de costos.

Ara bé, abans de prendre la decisió correcta en referència a l’externalització, ens hem de plantejar :

 • Quines son les raons per externalitzar els serveis ?

  És el centre de contacte una competència bàsica del nostre negoci i crítica per al seu èxit? Hi ha moltes raons per a considerar la subcontractació i que cal analitzar per definir què necessitarem del proveïdor, i quines tasques li podem externalitzar.

 • En què pot ajudar-me la subcontractació ?

  La subcontractació té un paper destacat a l’hora d’equilibrar eficaçment la demanda de serveis que l’usuari realitza. Per exemple, permet compartir les càrregues de puntes de trucades o certs tipus de trucada.

  A més a més, aquestes empreses especialitzades poden proporcionar un ampli ventall de possibilitats d’actuació tant en serveis de recepció com d’emissió de trucades: campanyes de telemàrketing, atenció al client, helpdesk tècnic, recobraments de deute, etc..

 • Com enfocar la subcontractació?

  Hi ha molts reptes a considerar i la clau rau en definir els objectius amb deteniment, seleccionar el proveïdor més idoni, elaborar un contracte de serveis que tingui en compte els nostres interessos, establir els requeriments de nivells de servei i analitzar les repercussions laborals.

  Des de la nostra experiència podem ajudar a donar l’enfocament adequat al procés i a gestionar eficaçment la relació amb al proveïdor per aconseguir l’aportació de valor al negoci. Hem treballat amb empreses especialistes i hem externalitzat serveis propis. Això ens dóna una perspectiva única com a consultors.

Formació RRHHFormació Habilitats ComercialsCoachingValor afegitMetodologia

Avinguda de Catalunya, 60 - 08783 Masquefa (Barcelona)
Tel.: 93 117 37 43
contact@formaciocontactcenter.cat

Disseny i desenvolupament: aTotArreu.com